Chương trình khung ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

27-08-2018

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 2017 - CNTP TP.HCM

NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH _DH

STT

Mã môn học

Môn học

Tín chỉ

Điều kiện tiên quyết

Tổng cộng

Lý thuyết

Thực hành

Tích lũy

Đã học và thi

HỌC KỲ 1 – 19 TÍN CHỈ

Học phần bắt buộc

19

17

2

 

 

1

17200004

Giáo dục quốc phòng an ninh 1

3

3

0

 

 

2

21200004

Anh văn A1

3

3

0

 

 

3

19200008

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

2

2

0

 

 

4

14200001

Tổng quan du lịch

3

3

0

 

 

5

01200002

Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin

3

1

2

 

 

6

13200001

Quản trị học 

2

2

0

 

 

7

 

Toán cao cấp C1

3

3

0

 

 

HỌC KỲ 2 – 23 TÍN CHỈ

Học phần bắt buộc

23

23

0

 

 

1

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3

3

0

 

 

2

 

Nguyên lý kế toán

3

3

0

 

 

3

 

Tâm lý khách du lịch

2

2

0

 

 

4

 

Anh văn A2

3

3

0

 

 

5

 

Kinh tế học

3

3

0

 

 

6

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

2

0

 

 

7

 

Kỹ năng giao tiếp

2

2

0

 

 

8

 

Địa lý du lịch Việt Nam

3

3

0

 

 

9

 

Toán cao cấp C2

2

2

0

 

 

HỌC KỲ 3 –  21 TÍN CHỈ

Học phần bắt buộc

19

15

4

 

 

1

 

Anh văn B1

3

3

0

 

 

2

17200005

Giáo dục quốc phòng an ninh 2

3

3

0

 

 

3

17201001

Giáo dục thể chất 1

2

0

2

 

 

4

 

Địa lý du lịch thế giới

2

2

0

 

 

5

 

Thống kê ứng dụng trong du lịch

3

3

0

 

 

6

 

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

2

2

0

 

 

7

 

Marketing căn bản

2

2

0

 

 

8

 

Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

1

0

1

 

 

9

 

Kiến tập

1

0

1

 

 

Học phần tự chọn

2

2

0

 

 

10

 

Nghiệp vụ hành chính văn phòng

2

2

0

 

 

11

 

Lịch sử văn minh thế giới

2

2

0

 

 

12

 

Văn minh và văn hóa các nước Đông Nam Á

2

2

0

 

 

13

 

Pháp luật đại cương

2

2

0

 

 

HỌC KỲ 4 –  20 TÍN CHỈ

Học phần bắt buộc

16

14

4

 

 

1

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

 

 

2

 

Giáo dục thể chất 2

1

0

1

 

 

3

 

Anh văn B2

3

3

0

 

 

4

 

Marketing du lịch

2

2

0

 

 

5

 

Tuyến điểm du lịch

2

2

0

 

 

6

 

Thực hành tuyến điểm du lịch

1

0

1

 

 

7

 

Digital Marketing

3

3

0

 

 

8

 

Thực địa tour trong nước

2

0

2

 

 

Học phần tự chọn

4

4

0

 

 

9

 

Quan hệ công chúng

2

2

0

 

 

10

 

Kỹ năng đàm phán trong du lịch

2

2

0

 

 

11

 

Văn hóa ẩm thực

2

2

0

 

 

12

 

Nghiệp vụ nhà hàng

2

2

0

 

 

13

 

Nghiệp vụ lễ tân

2

2

0

 

 

HỌC KỲ 5 – 21 TÍN CHỈ

Học phần bắt buộc

19

15

4

 

 

1

17201003

Giáo dục thể chất 3

2

0

2

 

 

2

14200055

Lập kế hoạch kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành

2

 

2

 

0

 

 

3

13200109

Phân tích tài chính trong doanh nghiệp du lịch

2

2

0

 

 

4

 

Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch

3

3

0

 

 

5

14200052

Thiết kế và tính giá tour

2

2

0

 

 

6

 

Thực hành thiết kế và tính giá tour

1

0

1

 

 

7

 

Nghiệp vụ điều hành tour

2

2

0

 

 

8

 

Thực hành nghiệp vụ điều hành tour

1

0

1

 

 

9

 

Anh văn chuyên ngành du lịch

2

2

0

 

 

10

 

Quản trị xuất nhập cảnh

2

2

0

 

 

Học phần tự chọn

2

2

0

 

 

11

 

Luật du lịch

2

2

0

 

 

12

 

Luật kinh tế

2

2

0

 

 

13

 

Luật thương mại

2

2

0

 

 

HỌC KỲ 6 – 18 TÍN CHỈ

Học phần bắt buộc

16

14

2

 

 

1

 

Giáo dục quốc phòng an ninh 3

2

2

0

 

 

2

 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

3

0

 

 

3

 

Quản trị điểm đến

2

2

0

 

 

4

 

Quản trị kinh doanh lữ hành

3

3

0

 

 

5

 

Tổ chức lễ hội và sự kiện

2

2

0

 

 

6

 

Thực địa tour nước ngoài

2

0

2

 

 

7

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong du lịch

2

2

0

 

 

Học phần tự chọn

2

2

0

 

 

8

 

Du lịch hành hương

2

2

0

 

 

9

 

Du lịch sinh thái

2

2

0

 

 

10

 

Du lịch Mice

2

2

0

 

 

11

 

Du lịch Homestay

2

2

0

 

 

HỌC KỲ 7 – 11 TÍN CHỈ

Học phần bắt buộc

11

0

11

 

 

1

 

Thực tập quản lý

1

0

1

 

 

2

 

Thực tập nghề nghiệp

2

0

2

 

 

3

 

Khóa luận tốt nghiệp

8

0

8

 

 

4

 

Đồ án tốt nghiệp

8

0

8

 

 

 

 


VISITORS