Chuyên mục: Thông báo

Tiêu đề Ngày tạo
Thông báo về học phần tương đương 06-06-2019
Danh sách thực tập 16CDHD 03-01-2019
Thông báo V/v mời viết bài tham luận tham dự Hội thảo khoa học "Đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Du lịch đáp ứng nguồn nhân lực theo cơ chế đặc thù" 01-12-2018
Thông báo khám sức khỏe năm 2018 (đợt vét) 13-10-2018
Danh sách cố vấn học tập năm học 2018-2019 25-09-2018
Thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa lớp 18CDHD và 18CDQTNH 25-09-2018
Thông báo thi kết thúc các học phần học kì 3 năm học 2017-2018 25-08-2018
Thông báo nhận hồ sơ xét trợ cấp đối với sinh viên thuộc hộ nghèo và HCKK năm học 2017-2018 23-08-2018
Thông báo nhận hồ sơ xét học bổng vượt khó HK II năm 2017-2018 23-08-2018
Thông báo Danh sách SV chưa KSK định kì 2017-2018 và không tham gia BHYT 2018 12-06-2018
VISITORS