Đội ngũ giảng viên

06-02-2018

Kế thừa nguồn lực từ khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch, đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa hiện nay gồm 23 giảng viên có trình độ Tiến Sĩ, Thạc Sĩ, có phẩm chất đạo đức, giàu kinh nghiệm thực tiễn, nhiều thành tích trong nghiên cứu, có uy tín và danh tiếng trên các diễn đàn du lịch trong, ngoài nước.

Phong cách giảng dạy độc đáo, thân thiện, năng động, sâu sát, hình thức đa dạng, chủ tâm bồi dưỡng phát huy thế mạnh ở từng sinh viên riêng biệt. Luôn luôn cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới, tiếp cận với xu thế phát triển của quốc tế phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
STT HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ ĐỊA CHỈ EMAIL GHI CHÚ
TỔ BỘ MÔN LỮ HÀNH                                                                                                           
1 Huỳnh Thị Bích Ngọc Thạc sĩ ngochtb@cntp.edu.vn Trưởng bộ môn
2 Nguyễn Thị Cẩm Tú Thạc sĩ tuntc@cntp.edu.vn  
3 Phương Thị Ngọc Mai Thạc sĩ maiptn0902@cntp.edu.vn  
4 Đinh Thiện Phương Thạc sĩ phuongdt@cntp.edu.vn  
5 Phạm Ngọc Dũng Thạc sĩ dungpn@cntp.edu.vn  
6 Nguyễn Đình Tình Thạc sĩ tinhnd@cntp.edu.vn  
7 Nguyễn Thị Thúy Duyên Thạc sĩ duyenntt@cntp.edu.vn  
8 Đặng Hữu Giang Tiến sĩ danghuugiang@gmail.com  
9 Nguyễn Công Danh Thạc sĩ danhnc@cntp.edu.vn  
10 Đỗ Thu Nga Thạc sĩ ngadt@cntp.edu.vn  
11 Hồ Thị Diệu Hiền Thạc sĩ hothidieuhien83@gmail.com  
TỔ BỘ MÔN NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN                                                                               
12 Ngô Đình Tâm Thạc sĩ tamnd@cntp.edu.vn Trưởng bộ môn
13 Nguyễn Văn Ít Thạc sĩ ngvanit@gmail.com Phó Trưởng khoa
14 Phan Thị Cúc Thạc sĩ minhvanminhvo@gmail.com  
15 Trần Thị Xuân Viên Thạc sĩ xuanvienkd1@gmail.com  
16 Nguyễn Thị Thúy Vinh Thạc sĩ vinhnguyen.tt27@gmail.com  
17 Trương Thanh Quỳnh Thư Thạc sĩ thuttq@cntp.edu.vn  
18 Nguyễn Đức Thiên Thư Thạc sĩ nguyenducthienthu@yahoo.com  
19 Trần Ngọc Lan Tiến sĩ ngoclantbk17@gmail.com  
20 Phạm Nhân Thành Tiến sĩ thanhpn@cntp.edu.vn  
21 Phạm Thị Thắm Thạc sĩ thampt@cntp.edu.vn  
22 Phạm Thị Duy Phương Thạc sĩ phuongptd@cntp.edu.vn  
TỔ THỰC HÀNH & LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP                                                                   
1 Trần Ngọc Lan Tiến sĩ ngoclantbk17@gmail.com Tổ trưởng
2 Nguyễn Đức Thiên Thư Thạc sĩ nguyenducthienthu@yahoo.com  
3 Phạm Công Danh Thạc sĩ danhnc@cntp.edu.vn  
BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH                                                                                                        
1 Nguyễn Thị Kim Ngân Thạc sĩ kimngan892015@gmail.com  

 

 

 

 

 


VISITORS