HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HIỆU QUẢ CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH KHỐI DU LỊCH”

12-03-2019

Thực tế môi trường học và dạy có sự thay đổi đáng kể, việc vận dụng những phương pháp giảng dạy nào để phù hợp với thời đại hiện nay là một trăn trở của các nhà quản lý giáo dục. Trong bối cảnh chung, Khoa Du lịch HUFI cũng trăn trở sẽ làm gì, sử dụng phương pháp giảng dạy nào để thu hút, tạo không khí tốt nhất để sinh viên ngành du lịch tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất.

Sáng ngày 03/3/2019 dưới sự chủ trì của Thầy Ngô Đình Tâm, Khoa Du lịch đã tổ chức Hội thảo khoa học “Phương pháp giảng dạy hiệu quả các học phần chuyên ngành khối du lịch” với sự tham gia đầy đủ của giảng viên khoa Du lịch. Hội thảo đã nghe hai tham luận của cô Hồ Thị Diệu Hiền về “Phương pháp giảng dạy hiệu quả các học phần ngành Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành” và thầy Nguyễn Đức Thiên Thư về “Phương pháp giảng dạy hiệu quả các học phần ngành Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống”.

Phần trình bày của Cô Hồ Thị Diệu Hiền

Các tham luận đã đề cập các phương pháp phổ biến đang được sử dụng trong giảng dạy ở các trường đại học hiện nay, các phương pháp này tập trung vào việc nâng cao khả năng thực hành cho sinh viên trong quá trình giảng dạy. Nội dung các tham luận cũng dành nhiều thời gian phân tích về các phương pháp giảng dạy tính tích cực, hiện đại như làm việc nhóm, mô phỏng tình huống, giải quyết vấn đề, đóng vai,… được trình bày chi tiết và phân tích sâu. Đặc biệt, các tham luận đã chỉ ra với từng đối tượng sinh viên giảng viên nên vận dụng những phương pháp nào cho hiệu quả.

Sau khi nghe báo cáo tham luận, Hội thảo bước vào phần thảo luận, ý kiến các cử tọa bày tỏ sự đồng ý với các phương pháp giảng dạy mà các diễn giả đặt ra trong các bài tham luận tại hội thảo. Các cử tọa cùng trao đổi các vấn đề đặt ra khi áp dụng thực tế những phương pháp giảng dạy vào việc đào tạo các học phần nghiệp vụ như hạn chế về thiết bị thực hành, phương tiện giảng dạy, năng lực đáp ứng của sinh viên. Những phương pháp nâng cao tính tích cực cho sinh viên được các cử tọa quan tâm và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo sinh viên tích cực tham gia vào các hoạt động giảng dạy và hứng khởi khi học. Nhiều phương pháp giảng dạy thực hành khi đào tạo kỹ năng mềm cũng được đưa ra để thảo luận tính phù hợp khi áp dụng vào việc giảng dạy cho các bộ môn du lịch.

Phần đóng góp ý kiến và thảo luận của các thầy cô

Thạc sĩ Ngô Đình Tâm đánh giá Hội thảo lần này đã định hình và cung cấp cho giảng viên của Khoa những phương pháp khá phù hợp trong việc giảng dạy các học phần khối ngành du lịch cả lý thuyết lẫn thực hành. Ông nhấn mạnh rằng việc áp dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp giảng viên cần xác định các yếu tố cần thiết như: chuẩn đầu ra của học phần, khả năng đáp ứng của cơ sở vật chất và năng lực thực hiện của giảng viên và số lượng sinh viên của lớp.

Hội thảo lần này là tiền đề để Khoa tiếp tục tiến hành các hội thảo tiếp theo nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Du lịch HUFI đáp ứng yêu cầu đạo tạo nhân lực của nhà trường và của xã hội./.

ThS. Phạm Ngọc Dũng

 


VISITORS