Thông báo khám sức khỏe năm 2018 (đợt vét)

13-10-2018

Thông báo khám sức khỏe đợt vét năm 2018

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, Phòng CTSV&TTGD đã tổ chức KSK đối với sinh viên các lớp Khóa 09DH nhập học 2018 vào các ngày 15&16/9/2018 (đợt 1) và 29&30/9/2018 (đợt 2), tuy nhiên hiện vẫn còn một 81 sinh viên thuộc Khoa Du Lịch vẫn chưa thực hiện theo nội dung Thông báo của Trường. 

 


VISITORS