Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Du Lịch

01-02-2018

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tiền thân của Khoa Du Lịch, trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm là bộ môn Hướng dẫn Du lịch_ngành Việt Nam học trực thuộc khoa Công nghệ Thực phẩm được thành lập từ năm 2006, với khoảng 100 sinh viên.

Tháng 3 năm 2010 theo quyết định của Hiệu trưởng, bộ môn Du lịch được sát nhập vào khoa Quản trị kinh doanh thành Khoa Quản trị kinh doanh & Du lịch.

Trải qua hơn 12 năm với những cột mốc đáng nhớ, đánh dấu sự phát triển không ngừng về quy mô và đội ngũ, ngày 1/12/2017 theo quyết định của Hiệu trưởng, Khoa Du Lịch chính thức trở thành khoa độc lập gồm 03 Bộ môn chuyên môn: Lữ hành, Quản trị nhà hàng và Thực hành – liên kết doanh nghiệp.

Ngành nghề đào tạo: 

+ Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống (Đại học chính quy, Đại học liên thông)

+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Đại học chính quy, Đại học liên thông)

+ Hướng dẫn viên du lịch (Cao đẳng)


VISITORS