Thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa lớp 18CDHD và 18CDQTNH

25-09-2018
Thông báo lịch Sinh hoạt công dân - HSSV đầu khoá năm học 2018 - 2019 đối với lớp 18CDHD và 18CDQTNH:
- Thời gian: Tiết 8 - tiết 11, thứ Sáu ngày 28/9/2018.
- Địa điểm: Phòng A106 - Số 15 Lương Minh Nguyệt.

VISITORS